معنی و ترجمه کلمه caveat emptor به فارسی caveat emptor یعنی چه

caveat emptor


بازرگانى : اخطار به خريدار،يعنى خريدار خود مسئول بازرسى کالائى که مى خرد مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها