معنی و ترجمه کلمه ceiling prices به فارسی ceiling prices یعنی چه

ceiling prices


قانون ـ فقه : حداکثر قيمت قانونى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها