معنی و ترجمه کلمه cellular unit به فارسی cellular unit یعنی چه

cellular unit


يکان جزء جزء،يکان قسمت به قسمت يکان مبنا
علوم نظامى : هسته اصلى تشکيل دهنده يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها