معنی و ترجمه کلمه cement adhesive به فارسی cement adhesive یعنی چه

cement adhesive


علوم مهندسى : چسبندگى سيمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها