معنی و ترجمه کلمه cement bound macadam به فارسی cement bound macadam یعنی چه

cement bound macadam


ماکادام ملاتى
معمارى : ماکادام سيمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها