معنی و ترجمه کلمه center of impact به فارسی center of impact یعنی چه

center of impact


مرکز ترکش گلوله
علوم نظامى : مرکزاصابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها