معنی و ترجمه کلمه center of thrust به فارسی center of thrust یعنی چه

center of thrust


علوم هوايى : امتداد اثر برايند تمام نيروهاى جلوبرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها