معنی و ترجمه کلمه centerless grinder به فارسی centerless grinder یعنی چه

centerless grinder


علوم مهندسى : دستگاه سنگ نامتمرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها