معنی و ترجمه کلمه central purchase به فارسی central purchase یعنی چه

central purchase


خريد اماد به طور تمرکزى
علوم نظامى : خريد اماد به طور يکجا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها