معنی و ترجمه کلمه central treaty organization (cento) به فارسی central treaty organization (cento) یعنی چه

central treaty organization (cento)


سازمان پيمان مرکزى ،سازمان دفاعى متشکل از ايران ،انگلستان
قانون ـ فقه : پاکستان و ترکيه که ايالات متحده امريکا نيز در ان نظارت دارد و در مانورهايش شرکت مى کند . اين سازمان به سال 1959 تاسيس يافته و دو سازمان دفاعى ديگر غرب يعنى Nato و Seato را به هم متصل مى کند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها