معنی و ترجمه کلمه centre counter defence به فارسی centre counter defence یعنی چه

centre counter defence


ورزش : دفاع متقابل مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها