معنی و ترجمه کلمه centre pawns به فارسی centre pawns یعنی چه

centre pawns


ورزش : پياده هاى مرکزى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها