معنی و ترجمه کلمه centrifugal force به فارسی centrifugal force یعنی چه

centrifugal force


نيروى گريز از مرکز
عمران : نيروى گريز از مرکز
شيمى : نيروى مرکز گريز
ورزش : نيروى مرکزگريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها