معنی و ترجمه کلمه centrifugal lubrication به فارسی centrifugal lubrication یعنی چه

centrifugal lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى گريز از مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها