معنی و ترجمه کلمه cephalad به فارسی cephalad یعنی چه

cephalad


بطور راسى ،متمايل بطرف راس ،متمايل بطرف سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها