معنی و ترجمه کلمه certificate of measurement به فارسی certificate of measurement یعنی چه

certificate of measurement


گواهى مقدار
بازرگانى : گواهى وزن ،گواهى اندازه و ابعاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها