معنی و ترجمه کلمه cervix به فارسی cervix یعنی چه

cervix


)pl.cervices & cervixes(پشت گردن ،قفا،گردنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها