معنی و ترجمه کلمه chained printing به فارسی chained printing یعنی چه

chained printing


کامپيوتر : چاپ زنجيره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها