معنی و ترجمه کلمه chalcogrophy به فارسی chalcogrophy یعنی چه

chalcogrophy


کنده کارى روى مس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها