معنی و ترجمه کلمه chalk troops به فارسی chalk troops یعنی چه

chalk troops


علوم نظامى : سرى افراد يا يکانهايى که بايستى با يک سريال هوايى حرکت کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها