معنی و ترجمه کلمه characteristic number به فارسی characteristic number یعنی چه

characteristic number


ويژه مقدار
شيمى : مشخصه مقدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها