معنی و ترجمه کلمه charity organization به فارسی charity organization یعنی چه

charity organization


روانشناسى : سازمان خيريه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها