معنی و ترجمه کلمه charity organization به فارسی charity organization یعنی چه

charity organization


روانشناسى : سازمان خيريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها