معنی و ترجمه کلمه chaser به فارسی chaser یعنی چه

chaser


اسکنه ،تعقيب کننده ،نگهبان ،دنبال کننده ،(امر ).مشروبى که بدرقه نوشابه اى باشد،تعاقب کننده
علوم مهندسى : قلم تراش
ورزش : اسب مسابقه با مانع
علوم نظامى : مفتش هواپيماى شکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها