معنی و ترجمه کلمه checking account به فارسی checking account یعنی چه

checking account


حساب جارى بانکى
بازرگانى : حساب جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها