معنی و ترجمه کلمه chief clerk of the court به فارسی chief clerk of the court یعنی چه

chief clerk of the court


قانون ـ فقه : مدير دفتر دادگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها