معنی و ترجمه کلمه child به فارسی child یعنی چه

child


parent child relat ionship،parent،ولد،بچه ،کودک ،طفل ،فرزند
کامپيوتر : يک رکورد داده که تنها با توجه به محتوى رکوردهاى موجود ديگر مى تواند ايجاد شود
قانون ـ فقه : ولد،کودک
روانشناسى : کودک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها