معنی و ترجمه کلمه chimney-sweeper به فارسی chimney-sweeper یعنی چه

chimney-sweeper


بخارى پاک کن
علوم مهندسى : بخارى پاک کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها