معنی و ترجمه کلمه chiral center به فارسی chiral center یعنی چه

chiral center


شيمى : مرکز کايرال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها