معنی و ترجمه کلمه choir به فارسی choir یعنی چه

choir


دسته سرايندگان ،کر،بصورت دسته جمعى سرود خواندن ،هم سرايان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها