معنی و ترجمه کلمه chrome به فارسی chrome یعنی چه

chrome


رنگ دانه کروميوم ،رنگ زرد فرنگى ،اب ورشو
علوم مهندسى : کروم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها