معنی و ترجمه کلمه chthonic به فارسی chthonic یعنی چه

chthonic


ساکن زيرزمين ،درون زمين ،وابسته به خدايان وارواح عالم اسفل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها