معنی و ترجمه کلمه chthonic به فارسی chthonic یعنی چه

chthonic


ساکن زيرزمين ،درون زمين ،وابسته به خدايان وارواح عالم اسفل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها