معنی و ترجمه کلمه cider به فارسی cider یعنی چه

cider


شراب سيب ،شربت سيب ،اب سيب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها