معنی و ترجمه کلمه ciliary muscle به فارسی ciliary muscle یعنی چه

ciliary muscle


روانشناسى : عضله مژگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها