معنی و ترجمه کلمه circular grooving saw به فارسی circular grooving saw یعنی چه

circular grooving saw


علوم مهندسى : کمان اره ويژه شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها