معنی و ترجمه کلمه circular slitting saw به فارسی circular slitting saw یعنی چه

circular slitting saw


علوم مهندسى : اره کمانه اى مخصوص شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها