معنی و ترجمه کلمه circular type gates به فارسی circular type gates یعنی چه

circular type gates


عمران : دريچه هاى نوع استوانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها