معنی و ترجمه کلمه circumferentor به فارسی circumferentor یعنی چه

circumferentor


گوشه سنج ،زاويه سنج مساحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها