معنی و ترجمه کلمه circumvallation به فارسی circumvallation یعنی چه

circumvallation


سنگربندى کردن
علوم نظامى : سنگربندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها