معنی و ترجمه کلمه civil damage assessment به فارسی civil damage assessment یعنی چه

civil damage assessment


ارزيابى خسارات غيرنظامى
علوم نظامى : ارزيابى کل خسارات وارده به موسسات غيرنظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها