معنی و ترجمه کلمه claims officer به فارسی claims officer یعنی چه

claims officer


افسر رسيدگى به شکايات
علوم نظامى : افسر مسئول تنظيم ادعانامه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها