معنی و ترجمه کلمه clamp به فارسی clamp یعنی چه

clamp


محکم کردن ،مهار کردن ،بند زدن فشار دادن ،بيرون کشيدن ،در قيد گذاشتن ترمينال ،مهار،گيره عقربک ،بست ،بند،انبرک ،باگيره نگاهداشتن ،با قيد ومنگنه محکم بستن
علوم مهندسى : بست کامل
معمارى : گيره
شيمى : گيره
علوم نظامى : چفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها