معنی و ترجمه کلمه classmate به فارسی classmate یعنی چه

classmate


همکلاس ،هماموز
روانشناسى : همدرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها