معنی و ترجمه کلمه clean aircraft به فارسی clean aircraft یعنی چه

clean aircraft


هواپيماى اماده بلند شدن
علوم نظامى : هواپيماى بدون مخازن خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها