معنی و ترجمه کلمه clear evidence به فارسی clear evidence یعنی چه

clear evidence


بينه
قانون ـ فقه : دليل واضح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها