معنی و ترجمه کلمه clear text به فارسی clear text یعنی چه

clear text


متن کشف ،پيام کشف
علوم نظامى : به صورت کشف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها