معنی و ترجمه کلمه clerk of the scale به فارسی clerk of the scale یعنی چه

clerk of the scale


ورزش : متصدى توزين سوارکار و وسايلش پس از مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها