معنی و ترجمه کلمه cleverness به فارسی cleverness یعنی چه

cleverness


زرنگى ،زيرکى ،هوشيارى ،استعداد
روانشناسى : زيرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها