معنی و ترجمه کلمه clitoric به فارسی clitoric یعنی چه

clitoric


(تش ).وابسته به چوچوله
روانشناسى : خروسه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها