معنی و ترجمه کلمه close up به فارسی close up یعنی چه

close up


کاملا افراشته ،از نزديک ،از جلو
علوم نظامى : نزديک شدن به دشمن تقرب به دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها