معنی و ترجمه کلمه closed footed magnet به فارسی closed footed magnet یعنی چه

closed footed magnet


الکترونيک : اهنرباى چنبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها